Awards

 

37th Chinese Control Conference, Wuhan, China, 2018

Guan Zhao-Zhi Award

Authors: Shupeng Lai (with Menglu Lan and Ben M. Chen)

International Micro Aerial Vehicle Competition, Toulouse, France, 2017

Indoor Competition Champion

Outdoor Competition Champion

Team Members: Lai Shupeng, Bi Yingcai, Li Jiaxin, Lan Menglu, Liu Xiaodong, Tan Yu Herng, Zhang Kun, Zhang Lele, Sun Chenwu, Xu Yang, Chen Yu, Zhao Yabang

Singapore Amazing Flying Machine Competition, Category D2, 2017

Overall Championship Award (Gold)

Best Platform Award (Gold)

Team Advisor: Lai Shupeng

Team Members: Bi Yingcai, Li Jiaxin, Lan Menglu, Qin Hailong, Zhang Kun

The 3rd International UAV Innovation Grand Prix, Anji, 2015

Rotary-Wing Competition Champion

Team Members: Wang Kangli, Ke Yijie, Shan Mo (NUS UAV Group), Li Xiang, Wang Fei(AeroLion Technologies)

International Micro Air Vehicle (IMAV) Competition, Aachen, 2015

2nd Prize Outdoor Competition

Team Advisor: Cui Jinqiang

Team Members: Qin Hailong, Bi Yingcai, Li Jiaxin, Shan Mo, Liu Wenqi, Lan Menglu

 

Singapore Amazing Flying Machine Competition, Category D2, 2015

Overall Championship Award (Gold)

Overall Championship Award (Silver)

Best Performance Award (Gold)

Best Performance Award (Silver)

Best Theory of Flight Award (Gold) 

Best Video Award (Silver) 

Team Members (AP-Lion): Lan Menglu, Lin Jiaxin, Liu Kaijun, Wang Shuai, Zhang Mengmi

Team Members (LV-Lion): Bi Yingcai, Li Jiaxin, Liu Wenqi, Qin Hailong, Shan Mo

 

International Micro Air Vehicle (IMAV) Competition, Delft, 2014

1st Prize

Team Supervisor: Ben M. Chen

Team Leaders : Cui Jinqiang, Ang Zong Yao Kevin , Phang Swee King, Wang Fei

Team Members : Lin Feng, Dong Xiangxu, Pang Tao, Yang Zhaolin, Lai Shupeng, Li Kun, Wang Kangli, Ke Yijie, Liu Peidong, Li Xiang, Lin Jing

 

Guan Zhao-Zhi Award, 33rd Chinese Control Conference, Nanjing, 2014

The work on guidance, navigation and control of an unmanned helicopter for automatic cargo transportation by Wang Fei (NGS & TL), Liu Peidong (ECE), Zhao Shiyu (NGS), Ben M Chen, Phang Swee King (NGS), Lai Shupeng (NGS), Tong H Lee won the Guan Zhao-Zhi Paper Award at the 33rd Chinese Control Conference, held in Nanjing, China, in July 2014. It is the highest award in control theory and applications in China.

 

Singapore Amazing Flying Machine Competition, Category E, 2014

Overall Championship Award (Gold)

Best Performance Award (Gold)

Most Creative Award (Bronze) 

Team Members (U-Lion): Wang Kangli, Ke Yijie, Li Kun, Pang Tao  

 

Singapore Amazing Flying Machine Competition, Category D2, 2014

Overall Championship Award (Silver)

Best Performance Award (Gold)

Best Theory of Flight Award (Gold) 

Best Theory of Flight Award (Silver) 

Team Members (Q1-Lion): Wang Fei, Phang Swee King, Ai Zizhang, Liu Wenqi, Mook Wei Lian

Team Members (Q2-Lion): Kevin Ang, Cui Jinqiang, Liu Peidong, Lai Shupeng, Wang Dong

 

2nd AVIC Cup International UAV Innovation Grand Prix, Beijing, 2013

2nd Place Overall (1st in Final round) in the Rotor-Wing Prix

New Innovation Star Prize in the Creativity Prix

 

Singapore Amazing Flying Machine Competition, Category D2, 2013

Overall Championship (Gold) Award

Most Creative (Gold) Award

Best Performance (Gold) Award

Team Members: Cheng Youyang, Deng Di, Wang Kangli, Li Xiang and Tian Hongyu

 

DARPA UAVForge Competition, 2012

Top 9 Finalist

Team Members: Lin Feng, Kevin Ang, Wang Fei, Peng Kemao, Luo Delin, Wang Biao, Dong Miaobo, Cai Guowei, Dong Xiangxu, Cui Jinqiang, Phang Swee King, Zhao Shiyu, Yang Beiqing, Li Kun, Yin Mingfeng, Zheng Xiaolian, Lin Jing

 

CANCAM Global Engineering Design Challenge, 2011

Honourable Mention Award, on project "Search and Rescue: A UAV Aiding Approach"

Team Members: Wang Fei, Phang Swee King and Cui Jinqiang

 

Singapore Amazing Flying Machine Competition, Category D, 2011

Overall Champion (Gold) Award

Most Creative (Gold) Award

Best Presentation (Silver) Award

Team Members: Wang Yuxiang, Lee Sing Jie, Li Shiyi, Tan Yi Ling, Ang Mei Ling Sharon

 

The 8th World Congress on Intelligent Control and Automation, 2010

Best Application Paper Award, on paper "A Robust Vision System on an Unmanned Helicopter for Ground Target Seeking and Following "

Authors: Lin Feng, Ben M. Chen, Lum Kai Yew and Tong H. Lee

 

Singapore Amazing Flying Machine Competition, Category D, 2010

Best Performance (Gold) Award

Overall Championship (Silver) Award

Best Theory of Flight (Silver) Award

Most Creative (Bronze) Award

Team Members: Yeo Ronald, Phang Swee King, Ong Jun Jie

 

7th Asian Control Conference, Hong Kong, 2009

Best Application Paper Award, on paper "Design and Implementation of Robust Automatic Flight Control System for a Small-Scale UAV Helicopter"

Authors: Cai Guowei, Ben M. Chen and Tong H. Lee

 

Singapore Amazing Flying Machine Competition, Category D, 2009

Best Theory of Flight (Gold) Award

Team Members: Wang Fei, Wang Tao, Liu Li, Lu Yi, Toh Tong Lee

 

Defence Science & Technology Agency, Singapore, 2003

Temasek Young Investigator Award