Control Systems Chapter Committee:

image001

 

"Picture not found!"

Chairman: Cheng Xiang

Vice Chairman: Youyi Wang

"Picture not found!"

 

http://www3.ntu.edu.sg/eee/eee4/photos/academicstaff/elhxie.jpg

Secretary: Jianliang Wang

Treasurer: Qing-Guo Wang

"Picture not found!"

 

http://www3.ntu.edu.sg/eee/eee4/photos/academicstaff/ecbsoh.jpg

Member: Tong H. Lee

Member: C. B. Soh

http://www3.ntu.edu.sg/eee/eee1/photos/thumbnails/eyywang.jpg

 

"Picture not found!"

Member: Lihua Xie

Member: Ben M. Chen

 


Webmaster:

Ben M. Chen